Свободни часове

График

петък
09.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
събота
10.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1600702210
Адвокатска колегия: София
E-mail: advokatdurova@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24-01-2018
Работни езици: Английски
Описание на предлаганите услуги:

Сделки с недвижими имоти, имотни спорове, делба, финансово и данъчно право, обжалване на административни актове, консултации при строителство и предприемачество

Правни области

Авторско право и сродните му права Административно право и процес Банково право Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Движение по пътищата Застрахователно право Наследствено право Облигационно право и правоотношения Патентно право Семейно право Строителство Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право