Адвокат

Свободни часове

График

четвъртък
18.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
петък
19.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1600342710
Адвокатска колегия: София
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10-04-2002
Работни езици:
Описание на предлаганите услуги:

Липсват данни

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Движение по пътищата Застрахователно право Защита на потребителите Наказателно право и процес Наследствено право Строителство Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право
Previous Next