Свободни часове

График

събота
22.06.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
23.06.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1000072180
Телефон: 0896229499
Адвокатска колегия: Бургас
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23-07-2009
Работни езици: Български език ; английски език
Описание на предлаганите услуги:

Консултации по издаване и оспорване на всички видове административни актовe; Обжалване на наказателни постановления и електронни фишове; Процесуално представителство и защита по административни, наказателни и граждански дела пред всички съдебни инстанции;

Правни области

Административно право и процес Граждански процес Движение по пътищата Изпълнително производство Наказателно право и процес Семейно право Трудово и осигурително право
Previous Next