Намерете най-подходящия адвокат за вашият казус. Заявете онлайн консултация, онлайн видео среща
или среща в офис от регистрирани в платформата адвокати.

Първомай

Елена Атанасова Запрянова

Адвокат, предлага онлайн услуги Княз Борис I, 1Б

Личен номер: 1000129040
Колегия: Пловдив
E-mail: ezaprqnova@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 2013-04-25
Работни езици: Английски език, Френски език, Български език
Описание на предлаганите услуги:

Консултации по гражданскоправни въпроси.Процесуално представителство пред съд по граждански и търговски дела. Представителство в изпълнителни производства .Изготвяне на договори , нотариални актове , пълномощни , нотариални покани и други гражданскоправни документи.Посредничество и медиация при решаване на спорове.Включва:Вещно право /Имоти и сделки с тях; Търговски право; Облигационно /Договорно право;Защита от дискриминация;Трудово право, обезщетения, Инспекция по труда;Семейно и наследствено право;Емиграционно право Представителство пред администрацията и съда в защита на права и законни интересиПравни области

Административно право и процес Арбитраж Вещно право Граждански процес. Гражданско изпълнително производство. Защита на потребителите Международно частно право Наследствено право Облигационно право и правоотношения Патентно право Право на Европейския съюз Семейно право Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право

Намери адвокат

Реклама

Полезно

 

Връзки