Вие сте тук: / Начало / Адвокатски дружества / София / Консултантска къща „Велинов и партньори“

София

Консултантска къща „Велинов и партньори“

Aдвокатскo дружествo, предлага онлайн услуги ул. Иван Вазов 29, вх. А, ет. 1 София 1000

Личен номер: 1700236110
Колегия: София
E-mail: office@advokatite.bg
Статус: действащо
Дата на първоначално вписване: 2002-11-13
Работни езици: български език, английски език, френски език
Описание на предлаганите услуги:

Консултантска къща Велинов и партньори осъществява широк спектър от дейности и осигурява пълния набор от правни услуги: - Абонаментно обслужване; - Учредяване на всички видове търговски дружества и обединения от търговски субекти; - Съдействие и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества и учредителни събрания; - Консултиране на възложители и участници в обществени поръчки; - Правни консултации по всички видове сделки в сферата на гражданското право; - Изготвяне на проекти на всички видове договори; Участие в преговори и изготвяне на предварителни договори, нотариални актове и други изискуеми документи във връзка с придобивания на недвижими имоти; Събиране на просрочени вземания; - Защита имуществото на длъжника; - Защита на лични данни; - Осъществяване на процесуално представителство пред всички съдебни инстанции във връзка с търговски и граждански спорове и процесуално представителство в рамките на арбитражни производства; - Процесуално представителство по дела за откриване на производства и обявяване в несъстоятелност; - Изготвяне на трудови договори; - Консултации и правни становища както в сферата на авторските и сродните му права, така и в областта на правото на индустриална собственост; - Консултации по специфични банкови операции и сделки; - Съдействие при водене на данъчни дела и обжалването на ревизионни и други актове на данъчната администрация; - Защита на интересите на мажоритарни и миноритарни акционери в публични дружества, инвестиционни посредници, дружества със специална инвестиционна цел и управляващи дружества; - Консултиране относно регулаторните изисквания в Европейския съюз; - Представителство при спорове при използване и нарушаване на IT права.


Ценоразпис

ОНЛАЙН ЗАПИТВАНЕ - 60.00 лв. ОНЛАЙН ВИДЕО СРЕЩА - 120.00 лв./час СРЕЩА В ОФИС - 120.00 лв./час

Правни области

Авторско право и сродните му права Административно право и процес Арбитраж Банково право Вещно право Граждански процес. Гражданско изпълнително производство. Данъчно право и процес Дигитално право Защита на личните данни Защита на потребителите Международно частно право Облигационно право и правоотношения Патентно право Право на Европейския съюз Строителство Трудово и осигурително право Търговска тайна и "ноу-хау" Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право

Намери адвокат

Реклама

Полезно

 

Връзки