Адвокат

Мариета Костадинова Петлова-Бочукова

Свободни часове

График

понеделник
22.04.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
вторник
23.04.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1400050227
Адвокатска колегия: Благоевград
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12-11-0215
Работни езици: Български, английски
Описание на предлаганите услуги:

Консултация за недвижими имоти, вещни права, тежести, предварителни договори. Изготвяна на документи. Представителство в областта на гражданското, търговското, административното и наказателно право. Правна помощ и цялостно съдействие в процедура по развод. Бърза регистрация на фирма онлайн.

Правни области

Банково право Вещно право Граждански процес Движение по пътищата Застрахователно право Изпълнително производство Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Патентно право Семейно право Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право
Previous Next