Адвокат

Мария Живкова Милкова

гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна ул. "Георги Кирков"4

Свободни часове

График

неделя
23.06.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
понеделник
24.06.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1100166190
Адвокатска колегия: Варна
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05-12-2022
Работни езици: английски
Описание на предлаганите услуги:

Процесуално представителство пред съд, прокуратура, органите на досъдебното производство и административни органи в страната, в това число завеждане на граждански, административни и административно-наказателни дела и процесуално представителство по такива, както и по НОХД и НЧХД.


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Изпълнително производство Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Трудово и осигурително право
Previous Next