Свободни часове

График

петък
02.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
събота
03.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1100161840
Телефон: 0897042044
Адвокатска колегия: Пловдив
E-mail: Nedzlatev@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24-10-2018
Работни езици: Български, Английски
Описание на предлаганите услуги:

Липсват данни

Правни области

Вещно право Граждански процес Защита на потребителите Наследствено право Облигационно право и правоотношения