Свободни часове

График

събота
22.06.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
23.06.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1900059710
Адвокатска колегия: София
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13-04-1994
Работни езици: български, английски, руски
Описание на предлаганите услуги:

Предоставяме широк спектър от правни услуги в сферата на гражданското, търговското и административното право и съпътсващите ги съдебни, арбитражни и административни, регистрационни и др. производства и процедури.


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Арбитраж Банково право Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Движение по пътищата Застрахователно право Защита на конкуренцията Защита правата на човека Изпълнително производство Медицинско право и здравеопазване Международно частно право Наследствено право Облигационно право и правоотношения Право на Европейския съюз Семейно право Строителство Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право
Previous Next