Намерете най-подходящия адвокат за вашият казус. Заявете онлайн консултация, онлайн видео среща
или среща в офис от регистрирани в платформата адвокати.

Варна

Свилен Стойчев Андонов

Адвокат, предлага онлайн услуги бул. "Княз Борис 1" 7

Личен номер: 1700124790
Колегия: Варна
E-mail: adv.s.andonov@abv.bg
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 2021-11-08
Работни езици: български, руски, английски
Описание на предлаганите услуги:

Нашия опитен адвокатски екип извършва: Обжалване на административни актове и заповеди вкл. на КАТ, РЗОК и НАП, Медицинско право и нарушени права в медицината, Трудово и осигурително право, Договори за недвижими имоти и строителство, Жалби срещу енергийни доставчици и монополисти, Защита на застраховани или пострадали от ПТП, Делби на имоти и имущество, Регистрации и ликвидации на фирми, Търговски спорове, Регистрация на патенти и търговски марки, Дерегистриране на МПС. Договори за застрояване на имоти.Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес. Гражданско изпълнително производство. Данъчно право и процес Движение по пътищата Енергетика Застрахователно право Медицинско право и здравеопазване Наследствено право Патентно право Семейно право Строителство Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право

Намери адвокат

Реклама

Полезно

 

Връзки