Намерете най-подходящия адвокат за вашият казус. Заявете онлайн консултация, онлайн видео среща
или среща в офис от регистрирани в платформата адвокати.

София

Станимир Иванов Христов

Адвокат ул. Владайска 19

Личен номер: 1900092410
Колегия: София
E-mail: adv.stanimir.hristov@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 2002-10-01
Работни езици: български, английски, руски


Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес. Гражданско изпълнително производство. Данъчно право и процес Застрахователно право Международно частно право Наследствено право Семейно право Търговско и дружествено право


Този профил не предлага онлайн услуги временно.

Намери адвокат

Реклама

Полезно

 

Връзки