Свободни часове

График

четвъртък
07.12.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
петък
08.12.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1200660410
Телефон: 0889500789
Адвокатска колегия: София
E-mail: tsankova.lawyer@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07-03-2017
Работни езици: български, английски
Описание на предлаганите услуги:

С моята помощ, правото е на твоя страна.

Правни области

Вещно право Медицинско право и здравеопазване Семейно право Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право
Previous Next