Свободни часове

График

петък
09.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
събота
10.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1900052280
Адвокатска колегия: Бургас
E-mail: advokattodormitev@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27-03-2003
Работни езици: руски, немски, английски
Описание на предлаганите услуги:

Сделки с недвижими имоти, регистрация на дружества, процесуално представителство

Правни области

Вещно право Граждански процес Търговско и дружествено право