Адвокат

Хубавина Лазарова Япаджиева

Свободни часове

График

понеделник
17.06.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
вторник
18.06.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1000099080
Адвокатска колегия: Бургас
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08-06-2006
Работни езици: български, английски
Описание на предлаганите услуги:

Адвокат с над 20 години опит в областта на гражданското и административното право /включително общинско право/; правни консултации и/или процесуално представителство по вещно, семейно, наследствено, административно право; сделки с недвижими имоти, договори; административни процедури; проучване на документи и/или даване на становища по дела; регистрации на фирми; Медиатор, вписан в Министерство на Правосъдието; участие в преговори по сключване на договори, спогодби, споразумения


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Наследствено право Семейно право Строителство
Previous Next