Адвокат

Свободни часове

График

вторник
05.12.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
сряда
06.12.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1200058980
Адвокатска колегия: Бургас
E-mail: Adv.kumanova@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28-02-2005
Работни езици: Български, руски, английски
Описание на предлаганите услуги:

Регистрация на фирми, обжалване на наказателни постановления,бракоразводни дела, домашно насилие, наказателни дела, сделки с недвижими имоти ,сделки с МПС, изготвяне на пълномощно, изготвяне на нотариален акт,и други.

Правни области

Граждански процес Движение по пътищата Застрахователно право Защита на конкуренцията Защита на потребителите Защита правата на човека Изпълнително производство Международно частно право Митническо право Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Право на Европейския съюз Семейно право Търговско и дружествено право
Previous Next