Свободни часове

График

четвъртък
01.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
петък
02.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1700124790
Адвокатска колегия: Варна
E-mail: adv.s.andonov@abv.bg
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08-11-2021
Работни езици: български, руски, английски
Описание на предлаганите услуги:

Нашия опитен адвокатски екип извършва: Обжалване на административни актове и заповеди вкл. на КАТ, РЗОК и НАП, Медицинско право и нарушени права в медицината, Трудово и осигурително право, Договори за недвижими имоти и строителство, Жалби срещу енергийни доставчици и монополисти, Защита на застраховани или пострадали от ПТП, Делби на имоти и имущество, Регистрации и ликвидации на фирми, Търговски спорове, Регистрация на патенти и търговски марки, Дерегистриране на МПС. Договори за застрояване на имоти.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Движение по пътищата Енергетика Застрахователно право Медицинско право и здравеопазване Наследствено право Патентно право Семейно право Строителство Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право