Адвокат

БИСТРА ДЕЛЧЕВА СЪБЕВА

Свободни часове

График

сряда
10.08.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
четвъртък
11.08.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1300007240
Телефон: 0898315993
Адвокатска колегия: Пловдив
E-mail: adv_sabeva@abv.bg
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03-05-2022
Работни езици: Български, Руски.
Описание на предлаганите услуги:

Процесуално представителство по граждански и наказателни дела; изготвяне на договори , нотариални актове, завещания и др. Регистрация на фирми.


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Вещно право Граждански процес Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Търговска тайна и "ноу-хау"