Адвокат

Александър Стефанов Илиев

Свободни часове

График

четвъртък
28.09.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
петък
29.09.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1200134210
Адвокатска колегия: София
E-mail: adv.alexandar.iliev@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15-02-2011
Работни езици: англйиски
Описание на предлаганите услуги:

Липсват данни


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Граждански процес Движение по пътищата Застрахователно право Наказателно право и процес Облигационно право и правоотношения Семейно право
Previous Next