Свободни часове

График

понеделник
27.03.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
вторник
28.03.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1300631410
Адвокатска колегия: София
E-mail: hristina.popowa@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05-03-2014
Работни езици: Български, Английски, Немски
Описание на предлаганите услуги:

Гражданско право: Заповедно производство, процесуално представителство на длъжници и кредитори, непозволено увреждане, Изготвяне на договори, искови молби, жалби в това число и касационни, събиране на вземания; обжалване действия на ЧСИ; Изготвяне на проекти за нотариални актове, консултации при сделки с недвижими имоти; Бракоразводни дела; Медицински деликт; Административно право: обажалване на АУАН и наказателни постановления, ревизионни актове и др.; Търговско право- цялостно обслужване на търговски дружества и представителство пред Агенция по вписвания- Търговски регистър.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Застрахователно право Защита на потребителите Защита правата на човека Медицинско право и здравеопазване Международно частно право Облигационно право и правоотношения Семейно право Търговско и дружествено право