Свободни часове

График

сряда
29.11.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
четвъртък
30.11.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1900092410
Адвокатска колегия: София
E-mail: adv.stanimir.hristov@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01-10-2002
Работни езици: български, английски, руски
Описание на предлаганите услуги:

Липсват данни


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Застрахователно право Международно частно право Наследствено право Семейно право Търговско и дружествено право
Previous Next