Свободни часове

График

понеделник
27.03.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
вторник
28.03.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1800167640
Адвокатска колегия: Пловдив
E-mail: angelova.teodora@yahoo.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21-12-2021
Работни езици: Български език, English
Описание на предлаганите услуги:

Вещно право. Сделки с имоти. Договори. Електронни магазини.

Правни области

Вещно право Граждански процес Облигационно право и правоотношения