Свободни часове

График

събота
10.06.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
неделя
11.06.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1700157710
Адвокатска колегия: София
E-mail: venelinurdev@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23-02-2005
Работни езици: български език
Описание на предлаганите услуги:

обезщетения при пътни инциденти, трудови злополуки, дела срещу застрахователи, обжалване при глоби и и други санкции, арбитражни спорове

Правни области

Административно право и процес Арбитраж Граждански процес Движение по пътищата Застрахователно право