Адвокат

Светла Богомилова Костенска

Свободни часове

График

понеделник
25.09.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
вторник
26.09.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1700655610
Адвокатска колегия: София
E-mail: sv.kostenska@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09-02-2017
Работни езици:
Описание на предлаганите услуги:

Обжалване на наказателни постановления на КАТ, МВР, Администрация; Регистрация, Пререгистрация на дружества; Придобиване на Българско гражданство; Дела против държавата и общините за вреди; Изготвяне на договори; Лекарски грешки, Домашно насилие; Имотни казуси; Наследствено право

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Медицинско право и здравеопазване Наказателно право и процес Наследствено право Семейно право Трудово и осигурително право
Previous Next