Адвокат

Свободни часове

График

четвъртък
01.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
петък
02.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1400671010
Адвокатска колегия: София
E-mail: marina.bojidarova@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08-08-2016
Работни езици: Български, Английски
Описание на предлаганите услуги:

Процесуално представителство и защита по граждански и наказателни дела. Правни консултации. Изготвяне на правна документация

Правни области

Авторско право и сродните му права Административно право и процес Вещно право Граждански процес Движение по пътищата Застрахователно право Защита на конкуренцията Защита на личните данни Защита на потребителите Защита правата на човека Медицинско право и здравеопазване Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право