Адвокат

Свободни часове

График

четвъртък
01.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
петък
02.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1200644810
Адвокатска колегия: София
E-mail: velichkova_consult@abv.bg
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17-10-2016
Работни езици: Български език
Описание на предлаганите услуги:

Искове за обезщетения срещу застрахователи, банки, физически и юридически лица, съдебни дела, консултации и становища по застрахователно и банково право, процесуално представителство пред съд, събиране на вземания, изготвяне на договори и документи, сделки с недвижими имоти, вещно право и др. www.advokat-velichkova.com

Правни области

Банково право Вещно право Граждански процес Движение по пътищата Застрахователно право Търговска тайна и "ноу-хау"