Свободни часове

График

понеделник
27.03.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
вторник
28.03.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1400667010
Адвокатска колегия: София
E-mail: avv.georgieva@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23-12-2015
Работни езици: италиански, английски
Описание на предлаганите услуги:

Липсват данни


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Облигационно право и правоотношения Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право