Свободни часове

График

неделя
24.09.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
понеделник
25.09.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1000129040
Адвокатска колегия: Пловдив
E-mail: ezaprqnova@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25-04-2013
Работни езици: Английски език, Френски език, Български език
Описание на предлаганите услуги:

Консултации по гражданскоправни въпроси.Процесуално представителство пред съд по граждански и търговски дела. Представителство в изпълнителни производства .Изготвяне на договори , нотариални актове , пълномощни , нотариални покани и други гражданскоправни документи.Посредничество и медиация при решаване на спорове.Включва:Вещно право /Имоти и сделки с тях; Търговски право; Облигационно /Договорно право;Защита от дискриминация;Трудово право, обезщетения, Инспекция по труда;Семейно и наследствено право;Емиграционно право Представителство пред администрацията и съда в защита на права и законни интереси


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Арбитраж Вещно право Граждански процес Защита на потребителите Международно частно право Наследствено право Облигационно право и правоотношения Патентно право Право на Европейския съюз Семейно право Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право
Previous Next