Свободни часове

График

четвъртък
01.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
петък
02.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1000577810
Адвокатска колегия: София
E-mail: mollov@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18-12-2013
Работни езици:
Описание на предлаганите услуги:

Правно обслужване и процесуално представителство

Правни области

Авторско право и сродните му права Административно право и процес Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Движение по пътищата Дигитално право Застрахователно право Защита на конкуренцията Морско право Наследствено право Облигационно право и правоотношения Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право