Намерете най-подходящия адвокат за вашият казус. Заявете онлайн консултация, онлайн видео среща
или среща в офис от регистрирани в платформата адвокати.

София

Илона Петкова Георгиева

Адвокат, предлага онлайн услуги ул.”Кърниградска”7, ет.3, ап. 7

Личен номер: 1200422710
Колегия: София
E-mail: georgievailona@yahoo.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 2005-02-23
Работни езици:
Описание на предлаганите услуги:

Образуване на дела, процесуално представителство, изготвяне на договори и актове.Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес. Гражданско изпълнително производство. Защита на потребителите Медицинско право и здравеопазване Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Трудово и осигурително право

Намери адвокат

Реклама

Полезно

 

Връзки