Адвокат

Дария Владкова Мерджанова-Димкова

Свободни часове

График

четвъртък
01.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
петък
02.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1000164440
Адвокатска колегия: Пловдив
E-mail: d_merdzhanova@yahoo.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15-01-2020
Работни езици:
Описание на предлаганите услуги:

Липсват данни

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Движение по пътищата Застрахователно право Защита на личните данни Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право