Свободни часове

График

четвъртък
01.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
петък
02.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1900602010
Адвокатска колегия: София
E-mail: office@advokatpopova.bg
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15-01-2013
Работни езици: български, английски
Описание на предлаганите услуги:

Занимавам се най-вече с интелектуална собственост - търговски марки, промишлени дизайни, търговска тайна, авторско право, защита на конкуренцията. Имам опит над 10 години в областта на процесуалното представителство по граждански и търговски дела, вещно право, облигационно, трудово, семейно и наследствено право.

Правни области

Авторско право и сродните му права Граждански процес Дигитално право Застрахователно право Защита на конкуренцията Наследствено право Облигационно право и правоотношения Патентно право Семейно право Трудово и осигурително право Търговска тайна и "ноу-хау" Търговско и дружествено право