Свободни часове

График

четвъртък
01.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
петък
02.12.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1200422710
Адвокатска колегия: София
E-mail: georgievailona@yahoo.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23-02-2005
Работни езици:
Описание на предлаганите услуги:

Образуване на дела, процесуално представителство, изготвяне на договори и актове.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Защита на потребителите Медицинско право и здравеопазване Наказателно право и процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Трудово и осигурително право