Свободни часове

График

четвъртък
23.03.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
петък
24.03.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1100147610
Адвокатска колегия: София
E-mail: kamenpetrov@abv.bg
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18-05-1991
Работни езици: немски,руски,английски
Описание на предлаганите услуги:

гражданско, търговско, вещно, семейно, данъчно парво, граждански и административни дела

Правни области

Вещно право Граждански процес Наследствено право Облигационно право и правоотношения Семейно право Строителство Търговско и дружествено право