Намерете най-подходящия адвокат за вашият казус. Заявете онлайн консултация, онлайн видео среща
или среща в офис от регистрирани в платформата адвокати.

Пловдив

Нед Чавдаров Златев

Адвокат, предлага онлайн услуги ул. Доктор Петър Берон № 5

Личен номер: 1100161840
Телефон: 0897042044
Колегия: Пловдив
E-mail: Nedzlatev@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 2018-10-24
Работни езици: Български, Английски


Правни области

Вещно право Граждански процес. Гражданско изпълнително производство. Защита на потребителите Наследствено право Облигационно право и правоотношения

Намери адвокат

Реклама

Полезно

 

Връзки