Намерете най-подходящия адвокат за вашият казус. Заявете онлайн консултация, онлайн видео среща
или среща в офис от регистрирани в платформата адвокати.

Виртуален офис за адвокати

След регистрация Вие получавате достъп до персонален виртуален офис.

С помощта на виртуалния офис Вие можете да организирате деня и срещите си като следите ангажиментите си на дневна, седмична и месечна база.

В календара на виртуалния офис можете да видите заявките за срещи в офис и онлайн видео срещи, направени през платформата.

Плащанията се извършват чрез дебитна или кредитна карта посредством интегрираната платежна система Stripe съобразно нейните условия за ползване.

Запитване за онлайн видео среща и среща в офис може да бъде отказано не по-късно от 24 часа преди нейното начало. В този случай, не се осъществява паричен трансфер по заявените услуги.

Чрез системата на виртуалния офис Вие получавате напомняния за оставащо време до уговорена среща, видео връзка с клиент или оставащо време за отговор на онлайн запитване, като можете да следите за предстоящи и получени плащания.

Всяка комуникация и информация, получена чрез виртуалния офис е защитена посредством криптиран канал, предотвратяващ възможностите за прихващане на данните от трети страни. Всички слоеве на платформата са съобразени с CCIT спецификацията x.800, за да бъде гарантирана защитата на данните.

Намери адвокат

Реклама

Полезно

 

Връзки