Адвокат

Малена Василева Шейтанова

Свободни часове

График

петък
24.03.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
събота
25.03.2023
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1100633910
Адвокатска колегия: София
E-mail: sheytanova@consultissimo.bg
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11-05-2016
Работни езици: Български, Английски, Немски
Описание на предлаганите услуги:

Защита на трудови права; уволнение, дисциплинарна отговорност; Регистрация на фирма, фондация и сдружение;прехвърляне на дружествени дялове; ликвидация; самонаемане и наемане на персонал; защита при уволнение на служители; правно съдействие при данъчни проверки и ревизии, запечатване на обект; търговски и граждански сделки; договорна документация по сделки с имоти; пълномощни от чужбина; консултации при наследяване; защита при искове и изпълнителни производства на Топлофикация; потребителски права.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Дигитално право Защита на конкуренцията Защита на потребителите Изпълнително производство Наследствено право Облигационно право и правоотношения Трудово и осигурително право Търговска тайна и "ноу-хау" Търговско и дружествено право