Адвокат

Малена Василева Шейтанова

Свободни часове

График

сряда
10.08.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
четвъртък
11.08.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1100633910
Адвокатска колегия: София
E-mail: sheytanova@consultissimo.bg
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11-05-2016
Работни езици: Български, Английски, Немски
Описание на предлаганите услуги:

Регистрация на фирма, фондация и сдружение;прехвърляне на дружествени дялове; ликвидация; самонаемане и наемане на персонал; защита при уволнение на служители; правно съдействие при данъчни проверки и ревизии, запечатване на обект; търговски и граждански сделки; договорна документация по сделки с имоти; пълномощни от чужбина; консултации при наследяване


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Административно право и процес Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Защита на конкуренцията Наследствено право Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право