Свободни часове

График

сряда
10.08.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
четвъртък
11.08.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1800713910
Адвокатска колегия: София
E-mail: ivanov.bg.sf@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08-05-2019
Работни езици: +359888988899
Описание на предлаганите услуги:

За връзка и контакт с АДВ.ИВАНОВ, Моля ползвайте посочените по-горе в настоящия профил: Моб.телефон (+Viber) и адрес на Ел.поща. НЕ извършвайте, каквото и да било заплащане на възнаграждение на АДВ.ИВАНОВ, чрез този сайт! Не осъществявахте контакт с АДВ.ИВАНОВ, чрез този сайт! Моля ползвайте посочените по-горе в настоящия профил: Моб.телефон (+Viber) и адрес на Ел.поща!!!!! Размерът на възнаграждението за оказване на правна помощ от АДВОКАТ ИВАНОВ, се определя по свободно договаряне, съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, въз основа на писмен Договор за правна защита и съдействие с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в НАРЕДБА № 1 /09.07.2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ минимален размер за съответния вид помощ. Правни консултации; Справки в съдебни, административни места и др.; Проучване на дело с даване на становище по него; Изготвяне и подаване на жалби и сигнали до прокуратурата и полицията; Правна защита и съдействие на задържан със Заповед по ЗМВР; Процесуално представителство, защита и съдействие на обвиняем - в досъдебно производство; Процесуално представителство, защита и съдействие на пострадал - в досъдебно производство; Правна защита и съдействие на свидетел по Чл.122 от НПК; Процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдим - в съдебно производство; Процесуално представителство, защита и съдействие на обвиняеми и подсъдим - при решаване на делото със споразумение, съотв. в досъдебното или в съдебното производство; Процесуално представителство, защита и съдействие на частен обвинител, частен тъжител граждански ищец и граждански ответник в съдебно производство; Мерки за процесуална принуда; Процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдим, частен тъжител или частен обвинител по няколко обвинения; Защита на повече от едно лице; Частни жалби по НД; Процесуално представителство, защита и съдействие в производства: - по Закона за екстрадиция и европейска заповед за арест; - по Указа за борба с дребното хулиганство; - по мярка за неотклонение; - по Закона за здравето; - за кумулация; Подготовка на искане по Чл.368 от НПК; Частни тъжби по НЧХД; Процесуално представителство и защита по НЧХД; Процесуално представителство и защита пред ВКС и ВАС; www.sites.google.com/view/attorney-at-law-bg

Правни области

Наказателно право и процес