Свободни часове

График

сряда
10.08.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
четвъртък
11.08.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1600700310
Адвокатска колегия: София
E-mail: m.valcharova@gmail.com
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 31-10-2018
Работни езици:
Описание на предлаганите услуги:

Правна защита и съдействие, консултации, изготвяне на всички видове документи, процесуално представителство

Правни области

Авиационно право и обезщетения Административно право и процес Граждански процес Облигационно право и правоотношения Семейно право Трудово и осигурително право