Адвокат

Мария Тодорова Тодорова

Свободни часове

График

сряда
10.08.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
четвъртък
11.08.2022
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1700123710
Адвокатска колегия: София
E-mail: mariya_todorova@abv.bg
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07-07-2004
Работни езици: Български и английски езици
Описание на предлаганите услуги:

Правни консултации и процесуално представителство пред съдебни и адмнистративни органи на български и чуждестранни фирми и граждани.


Този профил временно не предлага онлайн услуги.

Правни области

Авторско право и сродните му права Административно право и процес Банково право Вещно право Граждански процес Международно частно право Наследствено право Право на Европейския съюз Семейно право Строителство Трудово и осигурително право Търговско и дружествено право